กแ List of power feed contact

Ref. No Model Picture Description Application
O001 AE6699003 AE6699007
Current supply upper & lower  
O501A AE6699004
Wire cutter active tungsten carbide  
O501B AE6699005   Wire cutter passive tungsten carbide  
O502A AE6699010   Wire cutter active cedramic  
O502B AE6699011   Wire cutter passive ceramic  


กแ List of wire guide dies

Ref. No Model Picture Description Application
O101 AE6999004
Upper guide AWF D=0.255 mm กก
AE6999006 Upper guide AWF D=0.105 mm
AE6999008 Upper guide AWF D=0.305 mm
AE6999009 Upper guide AWF D=0.155 mm
AE6999011 Upper guide AWF D=0.205 mm
O101M AE6999013
Upper guide without AWFD=0.25 mm กก
AE6999015 Upper guide without AWFD=0.30 mm
AE6999017 Upper guide without AWFD=0.20 mm
O102 AE6999003
Lower guide AWF D=0.255 mm กก
AE6999005 Lower guide AWF D=0.105 mm
AE6999007 Lower guide AWF D=0.305 mm
AE6999010 Lower guide AWF D=0.155 mm
AE6999012 Lower guide AWF D=0.205 mm
O102M AE6999014
Lower guide without AWFD=0.25 mm กก
AE6999016 Lower guide without AWFD=0.30 mm
AE6999018 Lower guide without AWFD=0.20 mm


กแ List of water nozzle parts

Ref. No Model Picture Description Application
  E4611486   Nozzle holder  
  E4611506   Nozzle holder  
  E8311210
Nozzle D=6 mm Prima E250 Old
* Upper and lower without AWF
* Lower with AWF
  E8311211
Nozzle D=6 mm for 30Gr. Taper Prima E250 Old
  E8311219
Nozzle D=4 mm Prima E250
  E8311225
Nozzle D=6 mm Prima EA250
  E8311279
Nozzle D=4 mm Prima EA250
  E8311315
Nozzle D=6 mm Prima E250
  E8311327
Nozzle D=6 mm Prima EA250
  E8311345
Nozzle D=4 mm Prima E250
  E8311317
Nozzle D=6 mm Prima SA400
  E8311318
Nozzle D=6 mm Prima E250
  E8311327   Nozzle D=6 mm  
  E8311364
Nozzle D=4 mm Prima SA400
  E8311365   Nozzle D=7 mm  
  E8311370   Nozzle D=7 mm  
  E8311371   Nozzle D=4 mm